Mentorschap

De mentor kan een familielid zijn, maar ook een professionele mentor, zoals Zorgmentra.

Een professionele mentor inschakelen heeft als voordeel dat je onafhankelijke hulp krijgt. Een professionele mentor kijkt open naar je situatie, ziet vaak weer nieuwe mogelijkheden en kent veel oplossingen.

Meer informatie

Mentorschap aanvragen

Kwaliteitseisen mentorschap

Kosten professioneel mentorschap (zie artikel 4)

Een mentor is er voor iemand die hulp nodig heeft bij het organiseren van zorg. Bijvoorbeeld bij:

 • een verstandelijke beperking
 • dementie
 • psychiatrische problemen
 • (gedeeltelijke) wilsonbekwaamheid
 • andere problemen waardoor iemand (tijdelijk) niet meer zelf de zorg kan organiseren

Kracht van Zorgmentra

 • Mentorschap vraag je aan via de kantonrechter. Dat kan ook een partner, familie, bewindvoerder/curator of de directie van de instelling doen.
 • Een mentor rapporteert jaarlijks aan de kantonrechter.
 • Elke 5 jaar beoordeelt de kantonrechter het mentorschap¬†en besluit

Samen jouw doel bereiken

 • Mentorschap vraag je aan via de kantonrechter. Dat kan ook een partner, familie, bewindvoerder/curator of de directie van de instelling doen.
 • Een mentor rapporteert jaarlijks aan de kantonrechter.
 • Elke 5 jaar beoordeelt de kantonrechter het mentorschap¬†en besluit

Goed om te weten

Als professioneel mentor kan ik al mijn ervaring en kennis combineren:

 • jarenlange ervaring als Z-verpleegkundige
 • ervaring met het trainen van teams in de Z en het lesgeven
 • kennis en ervaring als hbo-pedagoog
 • ervaring met jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen
 • ervaring als teamcoach
Ria Jansen
Professioneel Mentor

Ik zoek graag oplossingen voor gecompliceerde situaties. In siutaties waarin zorgverleners en organisaties zich beperkt voelen, ga ik open en zonder oordeel luisteren, inventariseren en oplossingen zoeken waarin iedereen zich kan vinden. Als het nodig is, neem ik het heft in handen en stuur ik bij. Ook dat hoort bij goed mentorschap.

Training

Behalve professioneel mentor ben ik ook teamtrainer in de zorg. Werk je in de zorg en zoek je een teamtraining rond samenwerking en onderlinge communicatie, dan kun je mij inschakelen. Zeker als het gaat om theorie naar de praktijk vertalen. Trainingen zijn altijd maatwerk en draaien om verbinding. Tussen medewerkers onderling, medewerkers en zorgvragers en medewerkers en organisatie.

Advies

Je bent zorgverlener verstandelijk gehandicaptenzorg, jeugdzorg of ouderenzorg en wilt advies over een zorgsituatie. Een situatie die vastgelopen is of waarin zorgverleners en familie niet op 1 lijn komen. Bel (06) 23 00 94 72 of mail naar zorgmentra@gmail.com. Ik kijk altijd vanuit wat er mogelijk is. We hebben vrijblijvend een kennismakingsgesprek en daarna maken we verdere afspraken.